جواب فعالیت گروهی صفحه ۳۱ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم در بازنمایی های رسانه ای کدام شغل ها مورد اهانت و کدام شغل ها مورد عنایت قرار می گیرند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.