جواب درک مطلب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی در بخش زیر منظور از قطره چیست ؟ یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اشک.