جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.