جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۸۸ کتاب نگارش فارسی سوم ابتدایی در داستان افتادن از آسمان مرد زورگو از اینکه گفت من از آسمان افتاده ام چه منظوری داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : برای کار اشتباه خود دلیل منطقی نداشت.