جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم کدام یک از کشورهای امروزی در زمان هخامنشیان جزء قلمرو ایران بودند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ترکیه – عراق – سوریه – لبنان – فلسطین – مصر – لیبی – قبرس – ازبکستان – قزاقستان – تاجیکستان – قرقیزستان – آذربایجان – ارمنستان – ترکمنستان – گرجستان – افغانستان و پاکستان – قسمتی از هند و روسیه.