جواب پیشنهاد صفحه ۱۱۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم در زندگی پیامبران و امامان و مجاهدان راه خدا تحقیق کنید و نمونه هایی از اشتیاق آنها به حق و مبارز هشان با زشتی و باطل را نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- مبارزه امام علی (ع) با معاویه.
2- مبارزه پیامبر (ص) با کفار مکه.
3- قیام امام حسین (ع) بر ضد حکومت یزید.
4- تحمل سال ها زندان ترسناک و وحشتناک خلفای عباسی نشانه مبارزه امام موسی (ع) با ظلم و ستم است.