جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم در شهر یا روستای شما برای تولد نوزاد چه آداب و رسومی اجرا م یشود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. دوختن یا خرید لباس و لوازم مورد نیاز نوزاد، گفتن اذان واقامه در هنگام تولد، نذرو ولیمه دادن، دعا نویسی برای سلامت ،چشم زخم.