جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم در شکل زیر اگر در لایه B فسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه D فسیل هایی با سن 200 میلیون سال وجود داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) سن تقریبی لایه های C و E چقدر است؟
ب) سن رگه آذرین F را با سایر لایه ها مقایسه کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) سن لایه C کمتر از 250 میلیون سال و بیشتر از 200 میلیون سال است – سن لایه E کمتر از 200 میلیون سال می باشد.
ب) چون لایه F همه لایه ها را قطع کرده بنابراین جوانتر از لایه های دیگر است. به این نوع از لایه ها که لایه های دیگر را بطور عمودی قطع می کنند دایک می گویند.