جواب فکر کنید صفحه ۱۲۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می کنید خون در هر مرحله چه مسیری را طی میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ضربان قلب سه مرحله دارد در مرحله اول که 0.1 ثانیه زمان می برد دهلیزهای چپ و راست هم زمان منقبض می شوند و خون ازدهلیز ها عبور کرده وارد بطن ها می شود در مرحله دوم که 0.3 ثانیه زمان می برد بطن چپ و راست هم زمان منقبض می شوند و خون را از طریق دریچه های سینی وارد سرخرگ ها می کنند تا از قلب خارج شود (در این زمان دریچه دولتی و سه لتی بسته می شود)در مرحله سوم که 0.4 ثانیه طول می کشد قلب در حال استراحت است و خون به آرامی از طریق سیاهرگ ها وارد دهلیز ها می شود.