جواب پرسش صفحه ۱۰۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم در صورت روشن شدن چراغ هشدار عیب موتور در هنگام رانندگی چه باید کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.