جواب فکر کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم در علوم هشتم با سن گهای تبخیری آشنا شدید به نظر شما این سنگ ها در چه نوع آب وهوایی تشکیل شده اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ های تبخیری مثل سنگ گچ و نمک در آب و هوای گرم و خشک تشکیل می شوند. مثل منطقه قم، سمنان.