جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی کوهستان بیانگر چه محیطی در گذشته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نشان دهنده این است که قبلا در این منطقه دریای گرم و کم عمق بوده است و بر اثر فعالیت های کوه زایی منطقه از آب خارج شده است.