جواب برایم بگو صفحه ۴۸ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است حتی اگر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتی اگر بیمار بوده و در بستر باشیم.