جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رود کارون – طبیعتا تاثیر به سزایی داشته است چون اکثر تمدن های قدیمی در کنار رودخانه ها و مناطق خوش آب و هوا به وجود می آمده است.