جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چه شیوه ای از زندگی در پیشگیری از بیماری دیابت نقش دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پرهیز از عوامل و رفتار هایی مثل پر خوری و فعالیت کم بدنی و استرس و اضطراب، زمانبندی نادرست وعده غذایی، اضافه وزن، هیجان زیاد، استفاده از مواد مخدر و برخی دارو ها که فعالیت لوزالمعده را برای تولید انسولین مختل می کند.