جواب کاوشگری صفحه ۵۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم در کدام حالت چهار چرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : وقتی که کفه ای سنگین تر از کفه دیگر باشد،چهار چرخه به سمت آن حرکت می کند.