جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امکان دسترسی به همه ی سلول ها ، حمل آسان ، و یک قسمت به نام تلمبه یا پمپ و مسیر هایی برای انتقال مواد.