جواب فعالیت در خانه صفحه ۳۳ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان ابتدایی دستیابی به این خواسته بر زندگی شما و دیگران چه تاثیری دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

ناشناس : اینکه اگر میخواهیم در درس هایمان موفق باشیم بایدبا کلی تکرار و تمرین ان را ادامه دهیم تا ب راهی برسیم ک شکست خورده ایم و یا پیروزیم البته خواسته من پیشرفت در درس هایم بود😗