جواب فعالیت صفحه ۲۳ و ۲۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم دلایل قیام و مبارزه امام خمینی و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی شاه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) استبدادی بودن حکومت پهلوی 2) نفی استعمار 3) تفکر شیعه، طاغوت نمی پذیرد 4) گرفتن حق مظلومان از ظالمان.