جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان ده چگونه به کاجستان تبدیل شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هنگامی که کاج خم، با گرفت و سالم شد. میوه کاج ها، فرو ریخت، دانه ها آسان ریشه زدند، پس از چندی ده پر از درخت کاج شد و به کاجستان تبدیل شد.

نویسنده : وقتی که کاج خم شده سالم وسرحال شد،میوه های کاج نیز ریخت،دانه ها ریشه زدند وچندی بعد ده نام گرفت کاجستان..