جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم دوران تحصیل خود را با دوران تحصیل دهخدا مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در آن دوران فراگیری علم بسیار سخت و تعداد معلم ها بسیار محدود و دسترسی به جزوات و کتاب ها بسیار سخت بود اما شباهتی که آن دوران با این دوران دارد استفاده از دانش معلمان می باشد.

الینا کاظمی : شباهت. علاقه مندی به تحصیل و یادگیری علوممختلفتفاوت. دهخدا در هجره های قدیمی تحصیلمی کرد ومن در مدرسه درس میخوانم دهخدا زبان فرانسوی را هم زمان با تحصیل بود گرفت و من سعی میکنم زبان عربی و انگلیسی.

ناشناس : دهخدا بسیار زرنگ است باهوش دانشمند بود و سختی زیادی تحمل کرد ولی ما غرق امکانات هستیم والان بسیار کتاب معلم خصوصی است که خیلی راحت تر میشود درس خواند.

نویسنده : در آن زمان درس خواندن بسیار مشکل بود ولی آنھا با این امکانات کم درس می خواندند ولی الان بچہ ھا در امکانات غرق ھستند.

نویسنده : به نظر من درس خواندن ان موقع خيلي سخت و كار دشواري بود
ولي درس خواندن الا خيلي بهتر و جذاب تر.

فاطمه خادم : تفاوت ها:در زمان های قدیم مدرسه هارا در مکان های دور می ساختند اما الان حتی می توان پیاده هم به مدرسه رفت.آن موقع دانش آموزان مسافت های طولانی را با پای پیاده می پیمودند اما الان سرویس مدرسه وجود دارد.در آن زمان پدر و مادرها سواد چندانی نداشتند اما الان مشاور خصوصی یا کتاب کارها وجود دارند.شباهت ها:در آن زمان کلاس اولی ها،دومی ها،سومی ها و….همان درس هارا می خواندند.در آن زمان آزمون ها و امتحانات بر پابودند و الان هم هستند.

نویسنده : در دوره دهخدا و دوره ما برای آموزش تعالیم به مدرسه می رویم و همه علاقه مند به یادگیری علوم مختلف به مدرسه می رویم.