انشا صفحه ۱۰۲ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا دوست دارم دانشمند شوم به روش پرسشگری با موضوع درمورد درباره از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا دوست دارم دانشمند شوم نگارش چهارم

انشا دوست دارم دانشمند شوم به روش پرسشگری

دوست دارم دانشمند شوم.

1- چرا دوست دارم دانشمند شوم؟
چون دانشمندان به پیشرفت علم بسیار کمک می کنند و من دوست دارم انسان مفیدی باشم.

2- دوست دارم در چه حوزه ای به کسب علم بپردازم؟
بیشتر به موضوعات مربوط به فیزیک علاقه دارم.

3- در صورت شکست ناامید خواهم شد؟
شکست در تضاد با موفقیت نیست قسمتی از موفقیت است و من از شکست هایم درس می گیرم.

4- مهم ترین هدف من از دانشمند شدن چیست؟
مایۀ افتخار خانواده و کشورم باشم و یک انسانی باشم که لایق اشرف مخلوقات بودن را داشته باشد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بچه ها شما هم بفرستید تا تنوع انشا زیاد تر بشه.