جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم دونده ای را نشان می دهد که سرعت آن در شروع حرکت و 20 دقیقه پس از آن داده شده است با توجه به اینکه جهت سرعت دونده در این دو لحظه به طرف شرق است شتاب متوسط دونده را حساب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : شتاب متوسط = تغییر سرعت تقسیم بر مدت زمان تغییر سرعت
8-2=6متر بر ثانیه
20دقیقه = 1200ثانیه
6متر بر ثانیه تقسیم بر 1200ثانیه=0.005متر بر مجذور ثانیه.

نویسنده :‌یعنی دونده در هر ثانیه ۵ میلی متر از بردار جابه جایی را طی میکرده. اما احتمالا مسافت طی شده بیشتر از این بوده است..