جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۶۰ کتاب قرآن پایه ششم دو مورد از آداب خواندن قرآن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید ساکت باشیم و به قرآن گوش فرا دهیم.

ارغوان : خوب گوش دهیم ودرحال گوش دادن مشغول چیزی نباشیم وحرف نزنیم وبه قران احترام بگذاریم.

سودا :‌باید در وقتی که قران خوانده میشود سکوت را رعایت کنیم و به کلمه هاب قرانی توجه کنیم.