جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : موجب با نابودی ایمان می شود.
انسان را ازحدایت الهی محروم می سازد.
دروغ حافظه انسان را تعریف می کند.
موجها فقر و تنگدستی انسان تیز می شود.