جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم دو کشور وسیع منطقه جنوب غربی آسیا کدام اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عربستان سعودی با وسعت 2149690 کیلومتر مربع ایران با وسعت 1.648.195 کیلومتر مربع.