جواب خودارزیابی صفحه ۹۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو به قرات قرآن و شعر و ادبیات و مطالعه علاقه مند بودند.