جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما دیدگاه کدام گروه صحیح است آیا راه دیگری به غیر از دو راه فوق وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گروه دوم. بله, حد اعتدال.