جواب ببین و بگو صفحه ۵۳ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم هرگاه بهار را دیدید از قیامت یاد کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.