جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۲۱ کتاب قرآن پایه ششم دبستان ابتدایی با کسانی که از دیگران عیب جویی می کنند و به آنها لقب ناپسند می دهند خوب است چگونه رفتار کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با آنها بی تفاوت باشیم و با رفتارمان به آن ها بفهمانیم که کارشان درست نیست.

ثنا : بارعایت ادب و احترام طوری که به شخصیت فرد خطاکار لطمه ای وارد نشودوخیلی دوستانه ودریک گوشه اشتباه او را به وی تذکر می دهیم و از او می خواهیم که آن اشتباه را دیگر انجام ندهد..

سیده زهرا حسینی : بهتر به انها بگوییم عیب شان را به خودشون بگن و به انها تذکر بدیم.