جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا در زمان رهبری هم خصوصیات دوران جوانی و میان سالی خویش را حفظ کرده بودند و هم چنان افتاده و فروتن بود. هیچ گاه قدرت ، اورا از یاد خدا و محبت به مردم غافل نساخت.