جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم راز پیروزی های پسر جوان چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با پدرش مشورت می کرد و از تجربیات پدرش استفاده می کرد.