جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، برای اینکه رانندگان به سلامت به مقصد برسند.