جواب تکمیل کنید صفحه ۱۶ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم خداوند با راه را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خداوند با فرستادن پیامبران راه بهانه جویی انسان ها را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است.