جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم درباره راه هایی که می توانید انفاق کنید فکر کنید چند مورد را روی کاغذی یادداشت کنید و سعی کنید آنها را انجام دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جلوگیری از اختلافات ودر گیری های افراد و خانواده ها – ایجاد صلح و سازش میان مردم – رسیدگی به جاده ها و سایر امکانات مورد نیاز روستاها و مناطق محروم – پرداخت دیه ی جرایم غیر عمد – حمایت از خانواده های زندانیان – کمک به مناطق زلزله زده و سیل زده.