جواب فعالیت صفحه ۹۲ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم راه های ایمنی در برابر زلزله را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) مقاوم سازی ساختمان و رعایت اصول مهندسی.
2) ایمن سازی و محکم کردن وسایل داخل ساختمان.
3) افزایش آگاهی و آموزش افراد جامعه.