جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم راه های مقابله با نقشه های بیگانگان برای شکست ایران اسلامی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) ایستادگی و پایداری ملت ایران.
2) گرایش به تشیع و درس آموزی از مکتب عاشورا.
3) تقویت ایمان به خداوند و …