جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۳۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم راه پیشنهادی قران برای رسیدن به عزت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- روی آوردن به خداوند.
2- انجام کارهای شایسته.
3- دوری از بدی ها.