جواب درک مطلب صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر میگذارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) نبرد رخش با شیر 2) گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن 3) نبرد با اژدها 4) نبرد با جادوگران 5) نبرد با اولاد دیو 6) نبرد با ارژنگ دیو 7) نبرد با دیو سپید.