جواب فعالیت صفحه ۶۶ کتاب نگارش پایه دوازدهم درخواستی رسمی برای ارسال مجلات رشد به مدرسه بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش دوازدهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فهمیده : مدیر محترم : دبیرستان ……
موضوع : ارسال مجلات رشد به مدرسه
با توجه به رشد و شکوفایی دانش آموزان از مطالعه و تکامل، خواهشمند است اعلام نمایید در خصوص این استقبال ، ارسال این مجلات رشد به مدرسه ……… به صورت رسمی اقدام شود
با احترام فهمیده