جواب فعالیت صفحه ۱۶۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم رشته کوه های نسبتا مرتفع در کدام سمت استرالیا و به موازات ساحل کدام اقیانوس کشیده شده اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رشته کوه ها در شرق استرالیا به موازات سواحل اقیانوس آرام کشیده شده اند.