جواب مثل صفحه ۱۳۹ کتاب ادبیات فارسی چهارم مفهوم ضرب المثل رطب خورده منع رطب کی کند معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

سهرابیی فرد : یعنی وقتی خودپیامبر خرما خورده هم دلش نمی آمد که به او بگوید خرما نخور و اگر هم آنروز به پسر میگفت خرما نخور چون خودش خرما خورده بود حرف پیامبر در طفل اثر نمیداشت.