جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم رود آمازون به کدام اقیانوس می ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رود آمازون به اقیانوس اطلس می ریزد و در کشور برزیل جریان دارد.