جواب ایستگاه فکر صفحه ۷۶ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم انجام چه کارهایی موجب میشود روزهای عید خوشحال باشیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : غسل می کنیم، بهترین لباس های خود را می پوشیم، به نیازمندان کمک می کنیم و. این کارها موجبات شادی مسلمانان را در روزهای عید مهیا می کند.

نویسنده : ما باید به نیازمندان کمک کنیم تا ان هاهم خوش حال باشند لباس های تمیزمان را بپوشیم وغسل کنیم.