جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم روش صحیح مصرف از نظر اسلام چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از نظر اسلام باید راه میانه و اعتدال را پیش گیریم یعنی بی دلیل خود را از نعت های الهی محروم نمی کنیم و یا در مصرف اسراف نمی کنیم بلکه با تدبیر در زندگانی و استقاده از نعمت های الهی می توانیم به رستگاری دنیا و آخرت برسیم.