جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۹۲ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم از چه روغن هایی به منظور سرخ کردن می توان استفاده کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.