جواب فعالیت صفحه ۶۴ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم علت های رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معلول (نتیجه): رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه.
علت ها: حکومت قدرتمند و یکپارچه، رونق تجارت ، برقراری امنیت در راه ها و شهرها، حمایت از هنرمندان.