جواب پرسش تحقیق صفحه ۸۸ کتاب کار و فناوری پایه هشتم ضرورت ریختن پوشال در زیر پای جوجه ها چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلایل زیر لازم است در زیر پای جوجه ها پوشال باشد.
1) جوجه و مرغ ذاتا دوست دارد زیر پاهایشان نرم و مملو از خاک و کاه و کلش،پوشال و . باشد.
2) پوشال به عنوان عایق در سرما و گرما محیط لذت بخشی برای جوجه ها فراهم می کند.
3) محیط پر از کاه و پوشال از افزایش رطوبت زیادی در محیط نگه داری جوجه ها جلوگیری می کند.
4) بستر پوشالی از ایجاد بوی نامطبوع در محیط جلوگیری می نماید.
5) تمیز کردن بستر نگه داری در صورت داشتن کاه و پوشال راحت تر انجام می شود.
6) این بستر مملو از کاه و کلش باعث افزایش امنیت روانی مرغ و جوجه می شود.
7) مشغول بودن مرغ و جوجه از طریق نوک زدن و پخش کردن کاه و کلش.