جواب به کار ببندیم صفحه ۵۶ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم دوست دارم زبان من دیگران را اذیت نکند بنابراین از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : غیبت کسی را نمی کنم دروغ نمی گویم به کسی تهمت نمی زنم کسی را مسخره نمی کنم.