زلزله زمین لرزه دقایقی پیش تهران و قزوین امشب ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۶ چند ریشتر بود مقدار شدت زلزله کانون زلزله تعداد کشته شدگان زمین لرزه چقدر میباشد.

آمار تلفات و کشته شدگان زلزله ۲۹ آذر تهران و قزوین

در تهران و قزوین زلزله بسیار شدیدی آمد کرد قدرت آن ۵.۲ اعلام شده است.

به گفته کانون ورزش شناسی ایران قدرت این زمین لرزه حدود ۵.۲ ریشتر است.

دانلود فیلم لحظه زلزله در ۲۹ آذرماه سال ۹۶ در تهران و قزوین جستجو می شود.

به گفته مردم همه مردم کرج به خیابان ها ریختند و همه احساس ناامنی می‌کنند.

زلزله دقایقی پیش ۲۹ آذرماه تلفات جانی نداشت و کشته‌شدگان آمار صفر می باشد.

علت دقیق زلزله ۵.۲ ریشتری تهران و قزوین چیست.

اخبار دقیق و آخرین اخبار درباره زلزله و جزئیات زمین لرزه دقایقی پیش تهران و قزوین ۲۹ آذر.

به به زودی اخبار بیشتری راجع به این موضوع قرار خواهیم داد شما در نظرات برای ما مطلب خود را بفرستید.

اگر شما ساکنین شهرهای تهران قزوین ساوه اراک و جزوه شهرهای هستید که این زمین لرزه را احساس کردید.

در نظرات پایین سایت برای ما اخبار جدید را بفرستید و وضعیت شهر خودتان را بفرستید.